Geriyə
Verilənlər mərkəzi

Açıq bulud (İdarəolunan bulud)

Bəzi kiçik müəssisələrin öz server infrastrukturu və ya yüksək ixtisaslı İT işçiləri yoxdur. Qiymət baxımından bu səmərəli deyil. Bu cür hallarda, ED Bulud Həlləri Mütəxəssisləri, iş yüklərini Buluda köçürməyi və yalnız istifadə olunan müqabilində ödəmə etməyi təklif edirlər. Bulud infrastrukturu və göstərilən xidmətlər Bulud tədarükçüsünün özü tərəfindən idarə olunduğundan, müştərilər yüksək mövcudluq, fəlakətlərin bərpası, spam/zərərli proqramlardan qorunma və sairə diqqət kəsilir.

ED, Microsoft və Bulud Həll Təchizatçısının Gümüş Ortağıdır. Son 7 il ərzində sertifikatlı mühəndis qrupumuz 20 -dən çox şirkətin iş yüklərini Microsoft Azure və Office 365 platformasına köçürməsinə kömək edib.