Geriyə
Audio Video Həllər

Audio həllər

Audio həllər, bildiriş sistemlərindən pro-audio həllərinə qədər olan həllərdir. Yeganə fərq müəyyən edilmiş prioritetlərdədir. Sənaye zonalarında, iş mərkəzlərində, alış-veriş bölgələrində istifadə olunan kütləvi xəbərdarlıq sistemlərində əsas tapşırıq yaşayış sahələrinin əhatə edilməsidir, pro-audio sistemlərində isə məqsəd ən yüksək keyfiyyətli səsi çatdırmaqdır. Bu halda, həm avadanlıqların, həm də istifadə olunan materialların fiziki xüsusiyyətlərinin daha diqqətli hesablamaları aparılır. Pro-audio sistemləri konsert tədbirlərində, səs yazma studiyalarında, konfrans otaqlarında, kinoteatrlarda və s. istifadə olunur.