SƏTƏM Siyasəti

Məqsədlər:

ED-in siyasəti yalnız qanunla tələb olunan sağlamlıq və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etmək deyil, həm də əməliyyatları nəticəsində xəsarət, sağlamlıq, yanğın, əmlak və ətraf mühitə dəyən zərərin qarşısını almaq üçün müsbət hərəkət etməkdir. Bu siyasət ED-in iş gördüyü bütün saytlara şamil edilir və telekommunikasiya avadanlığının Təchizatı, quraşdırılması və texniki xidməti sahəsində bütün fəaliyyətlərimizi və xidmətlərimizi əhatə edir. SƏTƏM ilə bağlı bu öhdəlik bizim ən yüksək prioritetimizdir və güzəştə getməyəcək.

 

Bizim prinsiplərimiz:

 • Bütün hadisələrin qarşısı alına bilər;
 • Heç bir vəzifə insanların zədələnməsi və ya ətraf mühitə zərər vurma riskini əsaslandırmaq qədər vacib deyil;
 • Effektiv SƏTƏM idarəetməsi davamlı idarəetmə üçün mühüm təməldir.

 

Məqsədlərimiz:

 

 • İnsanlara və ətraf mühitə zərər verməmək;
 • SƏTƏM menecmenti sahəsində liderlik nümayiş etdirmək;
 • Davamlı və məsuliyyətli işləmək;

 

Metodlarımız:

 • SƏTƏM üzrə Performansımızın təkmilləşdirilməsinə əsaslanan müsbət mədəniyyəti təşviq etmək;
 • Bütün qanuni, normativ və digər tələblərə riayət etmək; Hadisələrə, xəsarətlərə və ya xəstəliyə səbəb ola biləcək təhlükələrin, təcrübələrin və davranışların aradan qaldırılması;
 • Şirkət Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığı siyasət və prosedurlarını davamlı olaraq təkmilləşdirəcək;
 • Şirkət iş şəraitini davamlı olaraq yaxşılaşdıracaq və SƏTƏM performansının yaxşılaşdırılmasını təmin edəcək.
 • Şirkətin istehsal sahələrində fəaliyyət göstərən podratçılar və ya digər podratçılar şirkətin Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığı siyasət və prosedurlarına əməl edəcəklər;

 

Teymur Tağıyev

Baş direktor