Geriyə
Kiber təhlükəsizlik

SIEM Həlləri

Təhlükəsizlik Məlumatı və Hadisə İdarəçiliyi (SİEM), təşkilatlara hədəfli hücumları və məlumat pozuntularını aşkar etməyə kömək edən inteqrasiya olunmuş log idarəetmə və izləmə vasitələridir. SIEM sistemləri, şəbəkələr daxilində şübhəli fəaliyyəti aşkar etmək üçün cihazlardan, infrastrukturdan, sistemlərdən və tətbiqlərdən daxil olan hadisə hadisəsi məlumatlarını toplayır və təhlil edir. Anormal davranış müəyyən edildikdə, araşdırma üçün bir xəbərdarlıq yaradılır.

SIEM Xidmətlərinin Faydaları

  • Emal olunmamış hadisə və qeyd məlumatlarına əsaslanaraq aktiv təhlükəsizlik hadisələrinin aşkarlanması.
  • Hadisələrə cavab tədbirlərinin səmərəliliyinin artırılması.
  • İT və şəbəkə əməliyyatlarının optimallaşdırılması.
  • Təhlükəsizliyə uyğunluğun sadələşdirilməs