Geriyə
Əməkdaşlıq

Korporativ əlaqə

ED şirkəti son dərəcə mühüm əməkdaşlıq yerləşməsinin dizaynı, tətbiqi və inteqrasiyası üzrə liderdir. Məqsədimiz, iş yerində komanda əməkdaşlığı təmin edən optimal və problemsiz ünsiyyət təcrübəsi təmin etməkdir. Effektiv əməkdaşlıq məhsuldarlığı artırır və bu da iş mühitinizi dəyişir. Nəticədə işçilərinizin təcrübəsi və müştərilərinizin isə imkanları yaxşılaşır.

     ED IP əsaslı telefon xidmətləri üçün LAN və WAN -dan istifadə edərək müəssisə ərazisini əhatə edən IP telefoniyanın erkən qurucusudur.