Geriyə
Əməkdaşlıq

Əlaqə mərkəzi

Günümüzdə çağrı mərkəzləri müştərilərlə ünsiyyət qurmaq, daimi müştəri auditoriyasını yaratmaq və saxlamaq baxımından ən populyar həllərdən biridir. Bu ixtisaslaşdırılmış çağrı mərkəzləri təkcə işdə deyil, həm də hökumət orqanlarının işi də daxil olmaqla ümumiyyətlə mühüm elementdir. Müasir çağrı mərkəzlərinin mühəndislik dəstəyi telekommunikasiya, kompüter və sosioloji nailiyyətlərin sintezini təmsil edir. Müasir çağrı mərkəzinin vəzifələri sırasına telefon danışıqları deyil, eyni zamanda veb səhifələr və e-poçtlarla işləmək da daxildir. Bütün ölkəyə yayılmış çağrı mərkəzləri şəbəkəsi öz fəaliyyətini vahid rejimdə əlaqələndirə, evdə olan kompüteri və telefon sistemlərinin istifadəçilərini işə qoşa bilər. Məsələn, "Cisco" Vahid Əlaqə Mərkəzi Həlləri bütün kanallar üzrə müştərinin ayrılmaz iştirakını təqdim edir.  Müştərilər üçün ən yüksək səviyyəli xidmət təqdim edir, müştəri sadiqliyini artırır, yeni iş yaradır və agentin işini yaxşılaşdırır.