Geriyə
Managed Services

Karbon Strategiyası və Planlaşdırılması

Bizim karbon strategiyamız, karbon emissiyalarınızın mənbələrini ölçməklə məlumatlara əsaslanan qərar qəbul etməyə (1,2 və 3-cü sahə) xidmət göstərəcək, hesabat xidmətlərimiz isə idarəetmə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verəcəkdir.