Back

Elektron arxiv sisteminin tətbiqi və inkişafı

Müştəri: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi dövlətin maliyyə siyasətini həyata keçirən və dövlət maliyyəsini idarə edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Nazirlik üçün sənədlər çox dəyərlidir və onların düzgün istifadəsi və saxlanılmasına böyük əhəmiyyət verilir.

 

 

Biznes çağırışları

Maliyyə Nazirliyi 1918-ci il, 8 may tarixində yarandıqdan bəri böyük miqdarda kağız əsaslı sənədlər toplanmışdı. Zaman keçdikcə bu sənədlər mütəmadi istifadə, həmçinin havanın toz və nəmindən zərər görürdü. İstifadəçilərə yüksək keyfiyyətli xidmət göstərəcək sənəd idarəçiliyi və elektron arxivləşdirmə sisteminin yaradılmasına ehtiyac var idi.

decoration element
decoration element

Həll


 Maliyyə Nazirliyi sənəd arxivinin yaradılmasının çətinliklərini və problemləri təhlil etmək üçün ED şirkətini cəlb etdi. Bura arxivləşdirilmiş sənədlərin səmərəli istifadəsini təmin etmək üçün arxivin məqsədlərini və əməliyyat prosedurlarını müəyyənləşdirmək daxil idi.  Bir aylıq seminar bizim komandaya Nazirliyin vizyon və tələblərinə uyğun proses və presedurları müəyyənləşdirməyə imkan verdi.

decoration element
decoration element

Business value

ED’s solution enabled the customer to enhance business value by achieving the following goals:

 

  • Digitizing all the Ministry’s archival documents.
  • Creating a system that enables quick search and unlimited storage of documents.
  • Reducing the risk of damage to physical documents.
  • Simplifying the archiving procedure.

 
Technologies

Microsoft C#, Elasticsearch, Lucene, MS SQL