Back

Böyük Liman üçün Şəbəkə İnfrastrukturunun yaradılması

Müştəri – Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Xəzər dənizinin ən böyük limanıdır. Liman terminalları vasitəsilə Xəzər dənizinin əsas limanları ilə, Volqa-Don və Volqa-Baltik kanalları vasitəsilə isə Qara, Aralıq dənizi, Baltik, Şimal dənizləri və Atlantik okeanının limanları ilə dəniz ticarəti əlaqəsi təmin edilir. 2018-ci il ərzində Bakı Beynəlxalq Limanı 3,8 milyon ton yük daşıyıb.

2015-ci il martın 18-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bakı limanı yenidən qapalı səhmdar cəmiyyətə (QSC) çevrilib.

Biznes çağırışları

Limanı Bakıdan Ələt rayonuna köçürmək, Bakı limanının infrastrukturunu genişləndirmək, limanın texnoloji inkişafı və tutumunu artırmaq.

decoration element
decoration element

Həllər

Texnoloji həllər avadanlığın boşaldılması və yüklənməsi sürətinin maksimum azaldılması və bununla da limanın sürətinin artırılmasına yönəldilmişdir.

ED bu məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra xidmətlər təklif etmişdir.

  • ED bütün liman üçün şəbəkə infrastrukturunu inkişaf etdirdi;
  • Videomüşahidə sistemi tətbiq edildi;
  • Liman boyunca simli şəbəkə quruldu;
  • DATA-mərkəz quruldu, burada liman icması sistemləri proqramları həyata keçirildi və istifadə edildi.