Ən Son

Layihələr

‹‹ Layihələrə Qayıt "Azərenerji" ASC

"Azərenerji" ASC sabit optik nəqliyyat şəbəkəsi qurmaq qərarına gələrək, şəbəkənin qurur

DWDM və IP şəbəkə layihəsinin yaradılması müəyyən iş ehtiyaclarına əsaslanır

“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin elektroenergetika sisteminin fəaliyyətini təmin etməklə, elektrik enerjisinin istehsalı və ötürülməsinin, vahid mərkəzdən idarə olunan elektrik stansiyalarının, yarımstansiyaların, sistem təşkiledici yüksək gərginlikli – 110, 220, 330, 500 kilovoltuq elektrik verilişi xətlərinin və onların dispetçer idarəetmə vasitələrinin koordinasiyasını həyata keçirir. Yeni texnologiyalar tətbiq edərək, respublikamızda generasiya güclərinin artırılması və yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətlərinin yenidən qurulmasını təşkil edir. Eyni zamanda, xarici ölkələrlə enerji mübadiləsi əməliyyatlarını aparır. Səhmləri dövlətə məxsusdur.

"Azərenerji" ASC tərəfindən təmin olunan elektrik şəbəkəsinə nəzarət və nəzarət SCADA sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. SCADA sistem avadanlıqları "Azərenerji" yə məxsus fiber-optik şəbəkədə işləyir. Adı çəkilən avadanlıqlar artıq istehsaldan çıxıb və müasir tələblərə cavab vermir. Bunu nəzərə alan "Azərenerji" sabit optik nəqliyyat şəbəkəsi qurmaq qərarına gələrək, şəbəkənin qurulmasını Eurodesign şirkətinə həvalə edir. 

"Azərenerji" ASC tərəfindən DWDM və IP şəbəkə layihəsinin yaradılması müəyyən iş ehtiyaclarına əsaslanır. Beləliklə, mövcud şəbəkənin məhdud gücü müasir sistemlərin istifadəsinə imkan vermir. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq "Azərenerji" ASC-nin qeyd olunan layihəsi üçün iş tələbləri aşağıdakı kimi formalaşdırıldı.

1. Davamlı DWDM və IP ötürmə şəbəkəsinin yaradılması
2. Fiber optik şəbəkə mənbələrinin istifadəsini optimallaşdırmaq və tək bir optik fiber nüvəsi vasitəsilə DWDM şəbəkəsini quraşdıraraq icarəyə götürmək
3. Çox kanallı DWDM texnologiyası vasitəsilə müxtəlif tutumlu kanalları icarəyə verməklə yeni iş imkanlarını tanıtmaq 

Optik nəqliyyat şəbəkəsini əhatə edən DWDM və IP ötürmə avadanlığı mövcud fiber optik şəbəkə mənbələrindən maksimum istifadə etməyə imkan verir. DWDM texnologiyası çox kanallıdır və hər bir kanal üçün 400 Gbit / s-ə qədər bir cüt fiber optik şəbəkə vasitəsilə çox rəngli dalğa uzunluqlarını (kanalları) ötürmə imkanı verir.

Layihənin 2021 ilin dekabr ayına planlaşdırılır. 

Bizi İzləyin