Bizimlə

Əlaqə saxlayın

Anonim Şikayətinizi Göndərin ! Sizin rəyiniz göstərdiyimiz xidmət keyfiyyətinin artırılması baxımından bizim üçün çox önəmlidir. Rəylərin qəbul edilməsi və işlənməsi sistemimiz bütün şikayət və iradların anonim qaydada, vaxtında araşdırılmasını, həmçinin müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin edir. Əgər etika və ya komplayns barədə hər hansı bir rahatsızlığınız varsa, zəhmət olmasa Etika və Komplayns Əməkdaşına (+99450) 243 9786 zəng vurun və ya compliance@eurodesign.az ünvanına yazın.

EURODESIGN

  • Eurodesign Azerbaijan office: Bridge Plaza, 6th floor. 24, Bakikhanov str., Baku

    Eurodesign Uzbekistan office: Yakkasaray district, st. A.Kakhkhor 9 passage, house number 1, Tashkent

    Eurodesign Iraq office: Baghdad-A1-Karkh- Al-harthiyah- sect: 312, street: 42, number: 38
  • (+99412) 510 29 49
    (+99412) 510 29 59
  • (+99412) 498 64 56
  • office@eurodesign.az

Bizi İzləyin