Bizimlə

Əlaqə saxlayın

Anonim Şikayətinizi Göndərin ! Sizin rəyiniz göstərdiyimiz xidmət keyfiyyətinin artırılması baxımından bizim üçün çox önəmlidir. Rəylərin qəbul edilməsi və işlənməsi sistemimiz bütün şikayət və iradların anonim qaydada, vaxtında araşdırılmasını, həmçinin müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin edir.

EURODESIGN

  • Bridge Plaza, 6th floor. 24, Bakikhanov str.
  • (+99412) 510 29 49
    (+99412) 510 29 59
  • (+99412) 498 64 56
  • office@eurodesign.az

Bizi İzləyin