Ən Son

Layihələr

‹‹ Layihələrə Qayıt BP

“İstiqlal” qazıma qurğusunun səsli rabitə infrastrukturu

Bizim yüksək ixtisaslı layihə menecerlərimiz və texniki mütəxəssislərimiz dəniz qazıma qurğuları və platformaları üçün ən münasib və unikal həll variantını tətbiq etdilər.

BP dünyanın yeddi nəhəng neft-qaz şirkətlərindən biridir. BP Azərbaycan şirkəti  Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının inkişafında dəyərli, etibarlı və uzunmüddətli tərəfdaş olmaq əzmindədir.

Eurodesign şirkəti "İstiqlal" qazıma qurğusunda Səs infrastrukturunu uğurla yaratmağa müvəffəq olmuşdur.

Bütün Səs sistemləri vaxtında, smeta xərcləri daxilində və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq sınaqdan keçirildi və təhvil verildi.

Daha bir məmnun müştəri və daha bir uğurlu layihə!  

Bizi İzləyin