Ən Son

Layihələr

‹‹ Layihələrə Qayıt NSC Qlobal

İT İnfrastrukturuna Dəstək və Texniki Xidmət

Eurodesign şirkəti telekommunikasiya əməliyyatları üçün ən yaxşı xidmətləri, habelə özəl avtomat-telefon stansiyası sisteminə texniki xidməti və şəbəkə konfiqurasiyasını quraşdırıb təhvil verdi.

“NSC Qlobal” şirkəti 180 ölkədə öz problemlərini həll etməkdə müştərilərə kömək edən beynəlxalq texnoloji xidmətlər və infrastruktur tədarükçüsüdür. NSC Qlobal 1998-ci ildən bu yana ardıcıl surətdə inkişaf etmişdir və hazırda dünyanın bütün qitələrini əhatə edən 25 regional ofisdə 40-dan çox dildə danışan 2000 nəfərə yaxın işçisi var. NSC Qlobalın müştəriləri mürəkkəb texniki, texnoloji və iqtisadi problemləri səmərəli həll etmək üçün bacarıqlı və etibarlı tərəfdaş tələb edən iri təşkilatları təmsil edirlər.

2007-ci ilin əvvəlində NSC Qlobal şirkəti İT infrastrukturunu qurmaq üçün Eurodesign şirkətini dəvət etdi.  

Quraşdırma işləri aşağıdakılardan ibarət idi:

  • FW versiyasını yoxlamaq və təkmilləşdirmək
  • İlkin konfiqurasiyanın tətbiqi
  • yeni aparat təminatının rəflərə düzülməsi və tayalanması / aparat təminatının seriya nömrələrini verilmiş elektron cədvəldə qeyd etmək
  • Visio diaqramına əsasən işarələrin kommutasiyası
  • Elektrik şəbəkələrinə qoşulma, qarşılıqlı əlaqəli çevirici birləşmələrinin tətbiqi
  • Bütün istifadəçi portlarını yamaqlamaq
  • Müştəri mühəndislərinə yardım
  • Miqrasiya sınağı / müştəri ilə birlikdə quraşdırma
  • Bütün istifadəçi portlarının sənədləşdirilməsi
  • Sayt hesabatının hazırlanması

Bütün İT İnfrastrukturu vaxtında, smeta xərcləri daxilində və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq sınaqdan keçirildi və təhvil verildi.

Daha bir məmnun müştəri və daha bir uğurlu layihə!  

Bizi İzləyin